Tarieven

Op het moment dat u als opdrachtgever een oproep plaatst ziet u direct wat de tarieven zijn voor de flexwerker die u wilt inhuren. De tarieven hangen direct samen met de beloning van de inlener, zogenaamde "inlenersbeloning". 

Flexbook hanteert altijd de inlenersbeloning als startpunt voor het berekenen van het tarief dat u als opdrachtgever betaalt. De basis voor de inlenersbeloning is artikel 8 lid 1 van de WAADI waarin met zoveel woorden staat dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht recht heeft op ‘ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. 

Flexwerkers hebben dan recht op dezelfde beloning als de werknemers die in vaste dienst zijn bij de inlenende partij. ‘Gelijk werk, gelijk loon’ is het principe dat hieraan ten grondslag ligt en dat door zowel Nederlandse als Europese wet- en regelgeving wordt opgelegd.